Thông báo về việc hướng dẫn ôn tập cho thí sinh dự tuyển viên chức năm 2015
Ngày đăng: 12/10/2015 15:18

THÔNG BÁO

về việc hướng dẫn ôn tập cho thí sinh dự tuyển viên chức năm 2015

 

        Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh Viện Y Dược cổ Truyền năm 2015 thông báo cho các thí sinh dự tuyển viên chức năm 2015 như sau:

        Địa điểm và thời gian hướng dẫn ôn tập: Hội đồng sẽ tổ chức hướng dẫn ôn tập các thi sinh (có danh sách kèm theo) vào lúc 14 giờ ngày 13/10/2015 tại Hội trường tầng 3 - Bệnh Viện Y Dược cổ Truyền Đồng Nai.

        Thông báo này được đăng trên cổng thông tin điện tử Bệnh Viện Y Dược cổ Truyền Đồng Nai và niêm yết tại Bệnh Viện./.

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2015

Nộp hồ sơ- từ ngày 05/08/2015 - 25/8/2015

File đính kèm: danh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien-du-tuyen-bvydct.pdf