Tài liệu kèm theo công văn 675/YDCT-QL ngày 04/11/2016 về việc góp ý dự thảo Thông tư khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế YHCT và các Thông tư hướng dẫn một số điều Luật dược.
Ngày đăng: 11/11/2016 09:08

      Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ Y tế xây dựng Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật dược 2016 và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về xây dựng Thông tư khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong lĩnh vực YHCT nhằm giải quyết các khó khăn, bất cập trong thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh YHCT.

      Thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và để đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi Thông tư có hiệu lực. Cục Quản lý y, dược cổ truyền, Bộ Y tế kính đề nghị các đơn vị nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho các dự thảo thông tư sau:...

Chi tiết tải file đính kèm.

Gop-y-VBQPPL-YDCT-04.11.2016.pdf

1.Du-thao-danh-muc-thuoc-co-truyen-BYT-cong-nhan-dang-web.doc

1.Du-thao-Thong-tu-thuoc-co-tryen-duoc-BYT-cong-nhan-dang-web.doc

2.Du-thao-Thong-tu-ke-don-thuoc-co-truyen-dang-trang-web.doc

3.Du-thao-Thong-tu-KBCB-BHYT-YHCT-dang-trang-Web-cua-Bo-Y-te.doc