Triển khai quyết định số 4068/QĐ-BYT ngày 09/07/2016 của Bộ Y tế.
Ngày đăng: 14/09/2016 14:07

     Sở Y tế Đồng Nai nhận Quyết định số 4068/QĐ-BYT ngày 09/07/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn biên soạn Quy trình chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh.

Văn bản đính kèm.

vanban4040/SYT-NVY.pdf

quyetdinh4068/QĐ-BYT.pdf