Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức 2017
Ngày đăng: 21/08/2017 14:23

BỆNH VIÊN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Khu phố 9, Đường Đồng Khởi, P.Tân Phong, Tp.Biên Hòa - Đồng Nai

 

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH

ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

 

     Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức 2017.

Chi tiết tải file đính kèm.

danh_sach_thi_sinh_du_dieu_kien_du_tuyen_2017.pdf