Thông báo về việc hướng dẫn ôn tập cho thí sinh dự tuyển viên chức năm 2017
Ngày đăng: 07/09/2017 14:17

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Khu phố 9, Đường Đồng Khởi, P.Tân Phong, Tp.Biên Hòa - Đồng Nai

 

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN ÔN TUYỂN

VIÊN CHỨC NĂM 2017

 

        Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh Viện Y Dược cổ Truyền năm 2017 thông báo cho các thí sinh dự tuyển viên chức năm 2017 nội dung như sau:

         Nội dung ôn tuyển được đính kèm trong file dưới dây.

        Thông báo này được đăng trên cổng thông tin điện tử Bệnh Viện Y Dược cổ Truyền Đồng Nai và niêm yết tại Bệnh Viện./.

File đính kèm

 tai_lieu_huong_dan_on_tuyen_vc_2017.pdf