Thông báo quyết định trúng tuyển viên chức 2018
Ngày đăng: 09/11/2018 14:56

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Khu phố 9, Đường Đồng Khởi, P.Tân Phong, Tp.Biên Hòa - Đồng Nai

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN

VIÊN CHỨC NĂM 2018

 

        Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh Viện Y Dược cổ Truyền năm 2018 thông báo kết quả dự tuyển viên chức năm 2018 nội dung như sau:

         Nội dung kết quả được đính kèm trong file dưới dây.

        Thông báo này được đăng trên cổng thông tin điện tử Bệnh Viện Y Dược cổ Truyền Đồng Nai và niêm yết tại Bệnh Viện./.

File đính kèm

1197_QĐ_SYT-quyet-dinh-cong-nhan-trung-tuyen-2018.pdf