Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị suy tim của Hội Tim mạch học quốc gia Việt Nam
Ngày đăng: 16/11/2017 09:28

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Khu phố 9, Đường Đồng Khởi, P.Tân Phong, Tp.Biên Hòa - Đồng Nai

 

HƯỚNG DẪN CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM

 

     Chỉ định của khuyến cáo theo phân nhốm (I, IIa, IIb,và III) và mức độ chứng cứ (A, B, và C) được cập nhật dựa trên các kết quả các nghiên cứu lâm sàng và các phân tích gộp (bảng 1)

Chi tiết tải file đính kèm.

khuyen cao suy tim.pdf