Bảng công khai giá thuốc, dịch vụ kỹ thuật của Bệnh viện Y Dược cổ truyền Đồng Nai năm 2017
Ngày đăng: 14/11/2017 14:08

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Khu phố 9, Đường Đồng Khởi, P.Tân Phong, Tp.Biên Hòa - Đồng Nai

 

BẢNG CÔNG KHAI GIÁ THUỐC VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NĂM 2017

 

     Để thực hiện mục tiêu công khai, minh bạch trong việc áp dụng bảng giá viện phí, bệnh viện thực hiện việc công khai bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt...

Chi tiết tải file đính kèm.

 

  1. BẢNG GIÁ THUỐC TÂN DƯỢC

DM_TANDUOC_2017.xlsx

  2. BẢNG GIÁ THUỐC THÀNH PHẨM

DM_THANHPHAM_2017.xlsx

  3. BẢNG GIÁ THUỐC DƯỢC LIỆU VÀ VỊ THUỐC

DM_VITHUOC_2017.xlsx

DM_DUOCLIEU_2017.xlsx

  4. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT

DichVuBV_2017.xlsx