Các thí sinh dự tuyển viên chức năm 2020 (có danh sách kèm theo)...
08/05/2020
Các thí sinh dự tuyển viên chức 2019 (có danh sách kèm theo) đúng 09h00 ngày 28/08/2019 có mặt tại hội trường lầu 3.....
09/08/2019
Bệnh viện Y Dược cổ truyền Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức lần I năm 2019. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 03/06/2019 đến hết ngày 30/06/2019
03/06/2019
Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh Viện Y Dược cổ Truyền năm 2018 thông báo kết quả dự tuyển viên chức năm 2018...
08/11/2018
Các thí sinh dự tuyển viên chức năm 2018 (có danh sách kèm theo). Đúng 08 giờ ngày 02 tháng 11 năm 2018 có mặt tại hội trường tầng 3, Bệnh viện Y Dược cổ truyền Đồng Nai...
18/10/2018
Bệnh viện Y Dược cổ truyền Đồng Nai xin thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2018 (có danh sách kèm theo)...
18/10/2018
Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 28/5/2018 đến hết ngày 21/6/2018). Hồ sơ tuyển dụng thí sinh phải đến nộp trực tiếp về Bệnh Viện Y Dược Cổ Truyền, không nhận hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc qua người khác.
27/05/2018
Bệnh viện Y Dược cổ truyền Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 31/7/2017...
12/06/2017
Bệnh viện Y Dược cổ truyền Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016...
02/08/2016
Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh Viện Y Dược cổ Truyền năm 2015 thông báo cho các thí sinh dự tuyển viên chức năm 2015 như sau...
12/10/2015
Page: [ 1 ]2 » Last Page