Chẩn đoán Tăng huyết áp cần dựa vào 1) trị số HA; 2) đánh giá nguy cơ toàn thể thông qua tìm kiếm các yếu tố nguy cơ, tổn thương cơ quan đích, bệnh lý hoặc dấu chứng lâm sàng kèm theo; 3) xác định nguyên nhân thứ phát gây THA
16/11/2017
Chỉ định của khuyến cáo theo phân nhốm (I, IIa, IIb,và III) và mức độ chứng cứ (A, B, và C) được cập nhật dựa trên các kết quả các nghiên cứu lâm sàng và các phân tích gộp (bảng 1)
16/11/2017
Huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới và thuyên tắc động mạch phổi được coi là hai biểu hiện cấp tính có chung một quá trình bệnh lý, gọi là thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch.
16/11/2017
Ban hành kèm theo Quyết định số 2866/QĐ-BYT ngày 08 tháng 07 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
16/11/2017
Ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-BYT ngày 02/03/2015
16/11/2017
Ban hành kèm theo Quyết định số 361/QĐ-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
16/11/2017