Một số biểu mẫu văn bản lưu hành tại bệnh viện y dược cổ truyền Đồng Nai...
23/11/2018
Để thực hiện mục tiêu công khai, minh bạch trong việc áp dụng bảng giá viện phí, bệnh viện thực hiện việc công khai bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt...
21/11/2018
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Thông tư này hướng dẫn về phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ....
14/03/2018
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (sau đây viết tắt là kê đơn thuốc)....
14/03/2018
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 1.Thông tư này quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành y tế....
14/03/2018
Danh mục này gồm những thuốc dễ nhầm lẫn, được phân thành những cặp thuốc có cách phát âm giống nhau và nhìn giống nhau.Danh mục này góp phần giảm thiểu sai sót bệnh viện....
20/11/2017
Để thực hiện mục tiêu công khai, minh bạch trong việc áp dụng bảng giá viện phí, bệnh viện thực hiện việc công khai bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt...
14/11/2017
Để thực hiện mục tiêu công khai, minh bạch trong việc áp dụng bảng giá viện phí, bệnh viện thực hiện việc công khai bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt...
25/11/2016
Thông tư này hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản...
21/11/2016
Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ Y tế xây dựng Thông tư hướng dẫn một số điều...
11/11/2016
Page: [ 1 ]2 » Last Page