Để thực hiện mục tiêu công khai, minh bạch trong việc áp dụng bảng danh mục Dược của bệnh viện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt...
03/03/2020
Để thực hiện mục tiêu công khai, minh bạch trong việc áp dụng bảng danh mục Dược của bệnh viện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt...
10/06/2019
Thông tư này quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược trong điều trị nội trú, điều trị nội trú ban ngày và ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh...
19/03/2019
Điều trị nội trú ban ngày là hình thức điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian làm việc ban ngày (kể cả thứ bảy và chủ nhật)...
04/03/2019
Một số biểu mẫu văn bản lưu hành tại bệnh viện y dược cổ truyền Đồng Nai...
23/11/2018
Để thực hiện mục tiêu công khai, minh bạch trong việc áp dụng bảng giá viện phí, bệnh viện thực hiện việc công khai bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt...
21/11/2018
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Thông tư này hướng dẫn về phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ....
14/03/2018
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (sau đây viết tắt là kê đơn thuốc)....
14/03/2018
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 1.Thông tư này quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành y tế....
14/03/2018
Danh mục này gồm những thuốc dễ nhầm lẫn, được phân thành những cặp thuốc có cách phát âm giống nhau và nhìn giống nhau.Danh mục này góp phần giảm thiểu sai sót bệnh viện....
20/11/2017
Page: [ 1 ]2 » Last Page