Danh mục này gồm những thuốc dễ nhầm lẫn, được phân thành những cặp thuốc có cách phát âm giống nhau và nhìn giống nhau.Danh mục này góp phần giảm thiểu sai sót bệnh viện....
20/11/2017
Để thực hiện mục tiêu công khai, minh bạch trong việc áp dụng bảng giá viện phí, bệnh viện thực hiện việc công khai bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt...
14/11/2017
Để thực hiện mục tiêu công khai, minh bạch trong việc áp dụng bảng giá viện phí, bệnh viện thực hiện việc công khai bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt...
25/11/2016
Thông tư này hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản...
21/11/2016
Một số biểu mẫu văn bản lưu hành tại bệnh viện y dược cổ truyền Đồng Nai...
16/11/2016
Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ Y tế xây dựng Thông tư hướng dẫn một số điều...
11/11/2016
Sở Y tế Đồng Nai nhận Quyết định số 4068/QĐ-BYT ngày 09/7/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn biên soan Quy trình chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh...
14/09/2016