Bệnh viện Y Dược cổ truyền Đồng Nai xin thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2018 (có danh sách kèm theo)...
18/10/2018
Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 28/5/2018 đến hết ngày 21/6/2018). Hồ sơ tuyển dụng thí sinh phải đến nộp trực tiếp về Bệnh Viện Y Dược Cổ Truyền, không nhận hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc qua người khác.
27/05/2018
Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh Viện Y Dược cổ Truyền năm 2017 thông báo kết quả dự tuyển viên chức năm 2017...
03/10/2017
Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh Viện Y Dược cổ Truyền năm 2017 thông báo cho các thí sinh dự tuyển viên chức năm 2017 nội dung như sau...
07/09/2017
Các thí sinh dự tuyển viên chức năm 2017 (có danh sách kèm theo). Đúng 08 giờ ngày 12 tháng 09 năm 2017 có mặt tại hội trường tầng 3, Bệnh viện Y Dược cổ truyền Đồng Nai...
25/08/2017
Bệnh viện Y Dược cổ truyền Đồng Nai xin thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2017 (có danh sách kèm theo)...
21/08/2017
Bệnh viện Y Dược cổ truyền Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 31/7/2017...
12/06/2017
Căn cứ quyết định số 23/QĐ-K2ĐT ngày 28/04/2016 của Cục khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế về việc cấp mã cơ sở đào tạo liên tục đối với Bệnh viện Y Dược cổ truyền Đồng Nai...
30/05/2017
Bệnh viện Y Dược cổ truyền Đồng Nai xin thông báo các thí sinh dự tuyển viên chức năm 2016 (có danh sách kèm theo)...
14/10/2016
Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh Viện Y Dược cổ Truyền năm 2016 thông báo cho các thí sinh dự tuyển viên chức năm 2016 như sau...
11/10/2016
Page: [ 1 ]2 » Last Page