Danh mục thuốc LASA (Look alike sound alike)
Ngày đăng: 20/11/2017 07:40

     Danh mục này gồm những thuốc dễ nhầm lẫn, được phân thành những cặp thuốc có cách phát âm giống nhau và nhìn giống nhau.

     Danh mục này góp phần giảm thiểu sai sót bệnh viện. Có thể áp dụng các biện pháp: xây dựng phần mềm máy tính phát hiện các thuốc LASA xuất hiện liên tục, thay đổi hình thức của thuốc nhìn giống nhau.

Chi tiết tải file đính kèm.

Danh_muc_thuoc_LASA.xlsx