Bệnh viện Y Dược cổ truyền thông báo việc tổ chức đào tạo liên tục năm 2020
Ngày đăng: 30/07/2020 10:00

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Khu phố 9, Đường Đồng Khởi, P.Tân Phong, Tp.Biên Hòa - Đồng Nai

 

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

NĂM 2020

 

      

     Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-K2ĐT ngày 28/04/2016 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế về việc cấp mã cơ sở đào tạo liên tục đối với Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Đồng Nai;

     Căn cứ Quyết định số 311/QĐ-SYT ngày 11/3/2020 của Sở Y tế Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2020 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền.

     Nhằm đáp ứng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người hành nghề YHCT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Bệnh viện Y Dược cổ truyền thông báo việc tổ chức đào tạo liên tục năm 2020 cụ thể như sau:

     1. Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 22/8/2020 (thứ bảy).

    2. Địa điểm học: Hội trường lầu 3 Bệnh viện Y Dược cổ truyền Đồng Nai (Đường Đồng Khởi, KP 9, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hòa).

Chi tiết xem file đính kèm.

CV_139_TB_BV_YDCT_signed.pdf